قیمت لیر ترکیه

لیر ترکیه

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

2,540تومان

کمترین 2,350تومان

بیشترین 2,800تومان

لیست صرافی‌ها

صرافی یاران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,420

فروش2,495

جزئیات بیشتر

صرافی آرین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,250

فروش2,350

جزئیات بیشتر

صرافی آتاهان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,400

فروش2,500

جزئیات بیشتر

صرافی نامدار

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,500

فروش2,535

جزئیات بیشتر

صرافی آی اکس (i.ex)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,400

فروش2,450

جزئیات بیشتر

صرافی نجاریان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,400

فروش2,500

جزئیات بیشتر

صرافی ایرن

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,410

فروش2,695

جزئیات بیشتر

صرافی سیرجان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,100

فروش2,800

جزئیات بیشتر

صرافی دولت

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,670

فروش2,698

جزئیات بیشتر

صرافی سپند

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,300

فروش2,500

جزئیات بیشتر

صرافی امین ضراب

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید2,400

فروش2,424

جزئیات بیشتر

صرافی اصیل

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید2,400

فروش2,500

جزئیات بیشتر

صرافی رز

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید2,039

فروش2,143

جزئیات بیشتر

صرافی مجتهدی

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید2,400

فروش2,650

جزئیات بیشتر

صرافی شاهین چراغی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/06

خرید2,550

فروش2,700

جزئیات بیشتر

صرافي صنعت و صادرات

آخرین بروزرسانی:1402/03/03

خرید2,500

فروش2,600

جزئیات بیشتر

صرافی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/02/25

خرید2,530

فروش2,570

جزئیات بیشتر

صرافی جی سی ام (G.C.M)

آخرین بروزرسانی:1402/02/18

خرید2,500

فروش2,650

جزئیات بیشتر

صرافی آسیا

آخرین بروزرسانی:1402/02/17

خرید2,600

فروش2,750

جزئیات بیشتر

صرافی بیست

آخرین بروزرسانی:1401/12/22

خرید2,200

فروش2,350

جزئیات بیشتر

صرافی رنجبر

آخرین بروزرسانی:1401/12/16

خرید2,500

فروش2,600

جزئیات بیشتر

صرافی سگال

آخرین بروزرسانی:1401/11/25

خرید2,100

فروش2,200

جزئیات بیشتر

صرافی باور

آخرین بروزرسانی:1401/11/03

خرید2,000

فروش2,110

جزئیات بیشتر

صرافی تهران

آخرین بروزرسانی:1401/08/21

خرید1,880

فروش1,930

جزئیات بیشتر

صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/08/09

خرید1,790

فروش1,900

جزئیات بیشتر

صرافی متین

آخرین بروزرسانی:1401/08/01

خرید1,675

فروش1,875

جزئیات بیشتر

صرافی سورن

آخرین بروزرسانی:1401/07/17

خرید1,650

فروش1,850

جزئیات بیشتر

صرافی نسیم

آخرین بروزرسانی:1401/07/07

خرید1,700

فروش1,850

جزئیات بیشتر

صرافی گاندی

آخرین بروزرسانی:1401/07/06

خرید1,750

فروش1,900

جزئیات بیشتر

صرافی صبا

آخرین بروزرسانی:1401/06/13

خرید1,554

فروش1,568

جزئیات بیشتر

صرافی ابولوس

آخرین بروزرسانی:1401/06/08

خرید1,600

فروش1,800

جزئیات بیشتر

صرافی رضوی

آخرین بروزرسانی:1401/04/20

خرید1,840

فروش1,980

جزئیات بیشتر

صرافی رویال

آخرین بروزرسانی:1401/04/20

خرید1,950

فروش2,000

جزئیات بیشتر

صرافی رادین

آخرین بروزرسانی:1400/12/18

خرید1,800

فروش1,900

جزئیات بیشتر

صرافی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1400/10/09

خرید2,500

فروش2,800

جزئیات بیشتر

صرافی امین

آخرین بروزرسانی:1400/09/28

خرید1,800

فروش1,900

جزئیات بیشتر

صرافی آپادانا

آخرین بروزرسانی:1400/08/24

خرید2,850

فروش3,150

جزئیات بیشتر

صرافی باقرزاده و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/08/11

خرید2,900

فروش3,100

جزئیات بیشتر

صرافی لعلی

آخرین بروزرسانی:1400/07/19

خرید3,000

فروش3,200

جزئیات بیشتر

صرافی کوهستان

آخرین بروزرسانی:1400/07/10

خرید3,300

فروش3,400

جزئیات بیشتر

صرافی پارسه

آخرین بروزرسانی:1400/07/08

خرید3,200

فروش3,350

جزئیات بیشتر

صرافی طلوع

آخرین بروزرسانی:1400/07/04

خرید3,150

فروش3,280

جزئیات بیشتر

صرافی نصراللهی

آخرین بروزرسانی:1400/06/21

خرید3,350

فروش3,500

جزئیات بیشتر

صرافی مهدیان‌پور

آخرین بروزرسانی:1400/06/16

خرید3,300

فروش3,500

جزئیات بیشتر

صرافی مرکزی

آخرین بروزرسانی:1400/06/10

خرید3,200

فروش3,400

جزئیات بیشتر

صرافی تیسفون

آخرین بروزرسانی:1400/06/07

خرید2,900

فروش3,200

جزئیات بیشتر

صرافی یاقوت

آخرین بروزرسانی:1400/06/06

خرید3,370

فروش3,500

جزئیات بیشتر

صرافی آران

آخرین بروزرسانی:1400/05/18

خرید2,800

فروش3,050

جزئیات بیشتر

صرافی عطا

آخرین بروزرسانی:1400/05/04

خرید2,600

فروش2,950

جزئیات بیشتر

صرافی نادریان

آخرین بروزرسانی:1400/04/23

خرید2,850

فروش2,950

جزئیات بیشتر

صرافی گرده و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/04/19

خرید2,900

فروش3,100

جزئیات بیشتر

صرافی ثمین

آخرین بروزرسانی:1400/04/14

خرید2,900

فروش3,150

جزئیات بیشتر

صرافی پرستیژ

آخرین بروزرسانی:1400/04/12

خرید2,900

فروش3,050

جزئیات بیشتر

صرافی اقبال

آخرین بروزرسانی:1400/04/09

خرید3,000

فروش3,300

جزئیات بیشتر

صرافی ریاحی

آخرین بروزرسانی:1400/04/06

خرید2,700

فروش2,970

جزئیات بیشتر

صرافی خانی و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/04/05

خرید2,900

فروش3,100

جزئیات بیشتر

صرافی علوی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1400/03/25

خرید2,860

فروش2,950

جزئیات بیشتر

صرافی پارسا

آخرین بروزرسانی:1400/02/25

خرید2,750

فروش3,000

جزئیات بیشتر

صرافی درخشان

آخرین بروزرسانی:1400/02/16

خرید2,600

فروش2,800

جزئیات بیشتر

صرافی دنیا

آخرین بروزرسانی:1400/01/18

خرید3,200

فروش3,350

جزئیات بیشتر

صرافی نام آور

آخرین بروزرسانی:1399/12/09

خرید3,500

فروش3,700

جزئیات بیشتر

صرافی ممتاز

آخرین بروزرسانی:1399/10/14

خرید3,530

فروش3,570

جزئیات بیشتر

صرافی آلتین

آخرین بروزرسانی:1399/09/19

خرید3,370

فروش3,570

جزئیات بیشتر

صرافی زاگرس

آخرین بروزرسانی:1399/09/17

خرید3,220

فروش3,420

جزئیات بیشتر

صرافی نیل

آخرین بروزرسانی:1399/09/04

خرید3,200

فروش3,550

جزئیات بیشتر

صرافی آپرین

آخرین بروزرسانی:1399/08/17

خرید2,600

فروش2,900

جزئیات بیشتر

صرافی گرامیان

آخرین بروزرسانی:1399/07/14

خرید3,850

فروش3,950

جزئیات بیشتر

همه‌چیز درباره‌ی لیر ترکیه

لیر ترکیه

طی هفته‌های مختلف، قیمت دلار صرافی بسته به عوامل مختلفی دچار نوسانات شده که از جمله مهم‌ترین این عوامل، می‌توان به افزایش تقاضا برای خرید دلار اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر بیشتر تحلیل کنندگان بازار ارز، این عامل را در اولویت رشد قیمت دلار معرفی کرده‌اند. در واقع چنین برداشت می‌شود که طی ماه‌های اخیر، میزان تقاضا برای خرید دلار در نمودار قیمت دلار افزایش چشمگیری پیدا کرده و حاصل آن کاهش ارزش ریال بوده است. از طرفی هم بیشتر افراد باور دارند که این روند صعودی، به حالت اولیه باز خواهد گشت. چرا که این افزایش تقاضا با کاهش و در نتیجه فروش دلار روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که تمامی این حرف‌ها مربوط به پیش‌بینی‌ قیمت دلار و نظراتی هستند که توسط تحلیل گران بازار ارز مطرح می‌شوند. علاوه بر بحث افزایش تقاضا برای خرید دلار، از عوامل دیگری که سبب افزایش قیمت دلار صرافی شده‌ است، می‌توان به خروج نقدینگی از بازار بورس هم اشاره کرد. در حقیقت اوضاع کنونی کشور، عاملی برای پیدایش این دسته از نوسانات بوده که در حال حاضر، با رشد نقدینگی در بازار بورس روبه‌رو هستیم. همین مسئله خود سبب افزایش احتمال کاهش نقدینگی در بازار ارز و تمایل به فروش دلار می‌شود. به هر حال این احتمالات در رابطه با بازار سهام، عاملی برای نوسانات ارزی و پیش‌بینی قیمت دلار هستند.

سوالات متداول درباره‌ی لیر ترکیه

بهترین سایت برای نوبت دهی خرید دلار چیست؟

چگونه دلار بخریم؟