قیمت سکه تمام امامی

سکه تمام امامی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

30,257,666تومان

کمترین 29,800,000تومان

بیشترین 30,600,000تومان

لیست صرافی‌ها

صرافی یاران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,200,000

فروش29,800,000

جزئیات بیشتر

صرافی مجتهدی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,000,000

فروش29,900,000

جزئیات بیشتر

صرافی آرین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,500,000

فروش30,100,000

جزئیات بیشتر

صرافی ایرن

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,710,000

فروش30,285,000

جزئیات بیشتر

صرافی آی اکس (i.ex)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,700,000

فروش30,080,000

جزئیات بیشتر

صرافی دولت

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,600,000

فروش30,100,000

جزئیات بیشتر

صرافی نامدار

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,500,000

فروش30,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی سپند

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,200,000

فروش30,100,000

جزئیات بیشتر

صرافی متین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,700,000

فروش30,300,000

جزئیات بیشتر

صرافی نجاریان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,900,000

فروش30,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی سیرجان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید30,000,000

فروش30,500,000

جزئیات بیشتر

صرافی صبا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید30,150,000

فروش30,500,000

جزئیات بیشتر

صرافی آشنا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,800,000

فروش30,400,000

جزئیات بیشتر

صرافی امین ضراب

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید30,000,000

فروش30,600,000

جزئیات بیشتر

صرافی صما

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید29,600,000

فروش30,300,000

جزئیات بیشتر

صرافی زاهدی

آخرین بروزرسانی:1402/03/10

خرید29,500,000

فروش30,000,000

جزئیات بیشتر

صرافی اسکناس

آخرین بروزرسانی:1402/03/10

خرید29,900,000

فروش30,300,000

جزئیات بیشتر

صرافی نخجوانی

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید30,500,000

فروش30,700,000

جزئیات بیشتر

صرافی میرامینی

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید30,000,000

فروش30,400,000

جزئیات بیشتر

صرافی سلیمان قره قول و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/07

خرید30,400,000

فروش31,000,000

جزئیات بیشتر

صرافي صنعت و صادرات

آخرین بروزرسانی:1402/03/03

خرید31,800,000

فروش32,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی رویال

آخرین بروزرسانی:1402/02/20

خرید32,200,000

فروش32,700,000

جزئیات بیشتر

صرافی آپادانا

آخرین بروزرسانی:1401/12/24

خرید28,200,000

فروش29,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی رنجبر

آخرین بروزرسانی:1401/12/16

خرید26,600,000

فروش27,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی معتمد ایرانیان

آخرین بروزرسانی:1401/12/13

خرید29,600,000

فروش30,800,000

جزئیات بیشتر

صرافی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/12/04

خرید30,300,000

فروش30,700,000

جزئیات بیشتر

صرافی سگال

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید26,900,000

فروش29,000,000

جزئیات بیشتر

صرافی بیست

آخرین بروزرسانی:1401/10/28

خرید22,700,000

فروش22,900,000

جزئیات بیشتر

صرافی وزرا

آخرین بروزرسانی:1401/10/27

خرید21,100,000

فروش21,600,000

جزئیات بیشتر

صرافی باور

آخرین بروزرسانی:1401/10/13

خرید20,000,000

فروش20,500,000

جزئیات بیشتر

صرافی تهران

آخرین بروزرسانی:1401/08/21

خرید15,630,000

فروش15,930,000

جزئیات بیشتر

صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/08/09

خرید14,800,000

فروش15,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی سورن

آخرین بروزرسانی:1401/07/17

خرید14,600,000

فروش14,900,000

جزئیات بیشتر

صرافی گاندی

آخرین بروزرسانی:1401/07/09

خرید14,550,000

فروش14,850,000

جزئیات بیشتر

صرافی نسیم

آخرین بروزرسانی:1401/07/07

خرید14,100,000

فروش14,500,000

جزئیات بیشتر

صرافی دُر

آخرین بروزرسانی:1401/06/01

خرید13,650,000

فروش13,850,000

جزئیات بیشتر

صرافی شادفر

آخرین بروزرسانی:1401/05/15

خرید14,550,000

فروش14,850,000

جزئیات بیشتر

صرافی رضوی

آخرین بروزرسانی:1401/04/20

خرید14,900,000

فروش15,150,000

جزئیات بیشتر

صرافی آپرین

آخرین بروزرسانی:1401/04/04

خرید15,430,000

فروش15,650,000

جزئیات بیشتر

صرافی سبزه میدان

آخرین بروزرسانی:1401/03/12

خرید15,150,000

فروش15,350,000

جزئیات بیشتر

صرافی ابولوس

آخرین بروزرسانی:1401/03/08

خرید14,450,000

فروش14,750,000

جزئیات بیشتر

صرافی رادین

آخرین بروزرسانی:1400/12/22

خرید12,200,000

فروش12,450,000

جزئیات بیشتر

صرافی آران

آخرین بروزرسانی:1400/11/16

خرید11,800,000

فروش12,100,000

جزئیات بیشتر

صرافی پارسه

آخرین بروزرسانی:1400/10/26

خرید11,850,000

فروش12,100,000

جزئیات بیشتر

صرافی باقرزاده و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/08/22

خرید12,450,000

فروش12,700,000

جزئیات بیشتر

صرافی توکل

آخرین بروزرسانی:1400/08/19

خرید12,100,000

فروش12,300,000

جزئیات بیشتر

صرافی کوهستان

آخرین بروزرسانی:1400/07/10

خرید11,700,000

فروش11,900,000

جزئیات بیشتر

صرافی بانک سرمایه (سهامی خاص)

آخرین بروزرسانی:1400/07/10

خرید11,750,000

فروش12,000,000

جزئیات بیشتر

صرافی طلوع

آخرین بروزرسانی:1400/06/28

خرید11,500,000

فروش11,650,000

جزئیات بیشتر

صرافی یوسف آباد

آخرین بروزرسانی:1400/06/09

خرید11,700,000

فروش12,000,000

جزئیات بیشتر

صرافی تیسفون

آخرین بروزرسانی:1400/06/07

خرید12,000,000

فروش12,300,000

جزئیات بیشتر

صرافی یاقوت

آخرین بروزرسانی:1400/06/06

خرید12,200,000

فروش12,350,000

جزئیات بیشتر

صرافی محمدخانی

آخرین بروزرسانی:1400/05/23

خرید11,360,000

فروش11,690,000

جزئیات بیشتر

صرافی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1400/05/09

خرید11,150,000

فروش11,350,000

جزئیات بیشتر

صرافی دروس

آخرین بروزرسانی:1400/04/13

خرید10,650,000

فروش10,800,000

جزئیات بیشتر

صرافی امین

آخرین بروزرسانی:1400/03/31

خرید10,100,000

فروش10,300,000

جزئیات بیشتر

صرافی پیام

آخرین بروزرسانی:1400/03/19

خرید10,600,000

فروش10,740,000

جزئیات بیشتر

صرافی خانی و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/02/19

خرید9,260,000

فروش9,460,000

جزئیات بیشتر

صرافی درخشان

آخرین بروزرسانی:1400/02/16

خرید8,900,000

فروش9,200,000

جزئیات بیشتر

صرافی دنیا

آخرین بروزرسانی:1400/01/18

خرید10,700,000

فروش10,900,000

جزئیات بیشتر

صرافی طایفی

آخرین بروزرسانی:1399/12/16

خرید10,250,000

فروش10,450,000

جزئیات بیشتر

صرافی نام آور

آخرین بروزرسانی:1399/08/29

خرید11,770,000

فروش11,870,000

جزئیات بیشتر

صرافی عرش

آخرین بروزرسانی:1399/08/20

خرید13,100,000

فروش13,500,000

جزئیات بیشتر

صرافی آریاشهر

آخرین بروزرسانی:1399/08/07

خرید13,000,000

فروش13,400,000

جزئیات بیشتر

صرافی ثمین

آخرین بروزرسانی:1399/08/01

خرید14,300,000

فروش15,400,000

جزئیات بیشتر

صرافی ایوان

آخرین بروزرسانی:1399/07/28

فروش16,050,000

جزئیات بیشتر

صرافی لقمانی

آخرین بروزرسانی:1399/07/18

خرید145,000,000

فروش146,000,000

جزئیات بیشتر

صرافی آلتین

آخرین بروزرسانی:1399/07/16

خرید14,500,000

فروش14,800,000

جزئیات بیشتر

همه‌چیز درباره‌ی سکه تمام امامی

سکه تمام امامی

یورو از جمله ارزهای پرتقاضایی است که بسته به عوامل مختلفی دچار نوسانات ارزی می‌شود. در حال حاضر بازار ارزی به عنوان یک بستر پرریسک، حجم بالایی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است. یورو هم مانند دیگر ارزهای موجود در این عرصه، دستخوش عواملی، با نوسانات ارزی روبه‌رو می‌شود. یورو در کشورهای مختلفی به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین سبب خرید آن با جنبه‌های مختلفی قابل بررسی خواهد بود. به طوری که امروزه یکی از پرفروش‌ترین و پرتقاضاترین ارزها، مربوط به یورو است. به همین دلیل تحلیل گران در رابطه با قیمت این ارز هم مانند دلار، پیش‌ بینی‌هایی را مطرح نموده‌اند

سوالات متداول درباره‌ی سکه تمام امامی

بهترین سایت نوبت دهی خرید یورو چیست؟

چگونه یورو بخریم؟