قیمت یورو توافقی

یورو توافقی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

45,150تومان

کمترین 44,893تومان

بیشترین 45,181تومان

لیست صرافی‌ها

صرافی یاران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,164

جزئیات بیشتر

صرافی آران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,164

جزئیات بیشتر

صرافی آرین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,164

جزئیات بیشتر

صرافی ابولوس

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,710

فروش45,160

جزئیات بیشتر

صرافی نامدار

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,164

جزئیات بیشتر

صرافی آی اکس (i.ex)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,850

فروش45,110

جزئیات بیشتر

صرافی باور

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,730

فروش45,181

جزئیات بیشتر

صرافی آشنا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,715

فروش45,162

جزئیات بیشتر

صرافی جمیله ییلاقی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,714

فروش45,161

جزئیات بیشتر

صرافی نجاریان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,720

فروش45,170

جزئیات بیشتر

صرافی ایرن

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,800

فروش45,161

جزئیات بیشتر

صرافی آتاهان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,715

فروش45,162

جزئیات بیشتر

صرافی سیرجان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,164

جزئیات بیشتر

صرافی متین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,715

فروش45,162

جزئیات بیشتر

صرافی سپند

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,720

فروش45,160

جزئیات بیشتر

صرافی درخشان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,715

فروش45,160

جزئیات بیشتر

صرافی تیسفون

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,730

فروش45,180

جزئیات بیشتر

صرافی کیومرث رشادتمند و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,160

جزئیات بیشتر

صرافی امین ضراب

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,715

فروش45,162

جزئیات بیشتر

صرافی طایفی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,164

جزئیات بیشتر

صرافی جی سی ام (G.C.M)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,700

فروش45,150

جزئیات بیشتر

صرافی دولت

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,160

جزئیات بیشتر

صرافی میرداماد

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,450

فروش44,893

جزئیات بیشتر

صرافی صما

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,165

جزئیات بیشتر

صرافی کایا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید44,713

فروش45,165

جزئیات بیشتر

صرافی زاهدی

آخرین بروزرسانی:1402/03/13

خرید44,730

فروش45,181

جزئیات بیشتر

صرافی کوروش

آخرین بروزرسانی:1402/03/13

خرید44,729

فروش45,180

جزئیات بیشتر

صرافی نام آور

آخرین بروزرسانی:1402/03/11

خرید44,450

فروش44,890

جزئیات بیشتر

صرافی ادریس محمدی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/11

خرید44,438

فروش44,887

جزئیات بیشتر

صرافی اصیل

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید44,700

فروش45,150

جزئیات بیشتر

صرافی رز

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید44,704

فروش45,156

جزئیات بیشتر

صرافی نسیم

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید45,235

فروش45,692

جزئیات بیشتر

صرافی میرامینی

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید45,236

فروش45,688

جزئیات بیشتر

صرافی والامی

آخرین بروزرسانی:1402/03/07

خرید45,400

فروش45,854

جزئیات بیشتر

صرافی شادفر

آخرین بروزرسانی:1402/03/02

خرید45,420

فروش45,880

جزئیات بیشتر

صرافی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/02/25

خرید44,720

فروش45,170

جزئیات بیشتر

صرافی بیست

آخرین بروزرسانی:1402/02/23

خرید44,940

فروش45,389

جزئیات بیشتر

صرافی آپرین

آخرین بروزرسانی:1402/02/17

خرید46,100

فروش46,570

جزئیات بیشتر

صرافی سید حسن عطری پور و شرکاء قشم

آخرین بروزرسانی:1401/12/21

خرید44,600

فروش45,046

جزئیات بیشتر

صرافی رنجبر

آخرین بروزرسانی:1401/12/20

خرید44,770

فروش48,200

جزئیات بیشتر

صرافی ایده آل

آخرین بروزرسانی:1401/12/20

خرید47,000

فروش49,950

جزئیات بیشتر

صرافی آسیا

آخرین بروزرسانی:1401/12/15

خرید51,000

فروش51,500

جزئیات بیشتر

صرافی آپادانا

آخرین بروزرسانی:1401/12/13

خرید54,800

فروش55,348

جزئیات بیشتر

صرافی صبا

آخرین بروزرسانی:1401/12/01

خرید47,755

فروش48,232

جزئیات بیشتر

صرافی سگال

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید46,800

فروش48,228

جزئیات بیشتر

صرافی وزرا

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید47,710

فروش48,187

جزئیات بیشتر

صرافی عطار

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید47,100

فروش48,100

جزئیات بیشتر

صرافی صیادی زاده

آخرین بروزرسانی:1401/11/18

خرید46,500

فروش46,900

جزئیات بیشتر

صرافی مجتهدی

آخرین بروزرسانی:1401/11/16

خرید47,300

فروش47,377

جزئیات بیشتر

صرافی آراز

آخرین بروزرسانی:1401/11/04

خرید43,000

فروش43,200

جزئیات بیشتر

صرافي صنعت و صادرات

آخرین بروزرسانی:1401/10/28

خرید42,500

فروش42,950

جزئیات بیشتر

صرافی دریاییان

آخرین بروزرسانی:1401/10/18

خرید43,342

فروش43,775

جزئیات بیشتر

صرافی تشریفات

آخرین بروزرسانی:1401/09/13

خرید35,980

فروش36,360

جزئیات بیشتر

صرافی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1401/08/22

خرید33,700

فروش34,000

جزئیات بیشتر

صرافی تهران

آخرین بروزرسانی:1401/08/21

خرید33,550

فروش33,885

جزئیات بیشتر

صرافی مهدیان‌پور

آخرین بروزرسانی:1401/08/18

خرید34,798

فروش35,145

جزئیات بیشتر

صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/08/14

خرید33,700

فروش34,460

جزئیات بیشتر

صرافی کریمی

آخرین بروزرسانی:1401/08/07

خرید31,400

فروش31,887

جزئیات بیشتر

صرافی رویال

آخرین بروزرسانی:1401/08/02

خرید31,375

فروش31,690

جزئیات بیشتر

صرافی خندان

آخرین بروزرسانی:1401/08/01

خرید31,300

فروش31,600

جزئیات بیشتر

صرافی رضوی

آخرین بروزرسانی:1401/07/28

خرید31,400

فروش31,700

جزئیات بیشتر

صرافی مرکزی

آخرین بروزرسانی:1401/07/18

خرید31,000

فروش31,600

جزئیات بیشتر

صرافی سورن

آخرین بروزرسانی:1401/07/17

خرید31,566

فروش31,882

جزئیات بیشتر

صرافی گاندی

آخرین بروزرسانی:1401/07/09

خرید30,990

فروش31,290

جزئیات بیشتر

صرافی ناصری

آخرین بروزرسانی:1401/06/19

خرید29,400

فروش29,700

جزئیات بیشتر

صرافی دُر

آخرین بروزرسانی:1401/06/01

خرید29,400

فروش29,500

جزئیات بیشتر

صرافی علیرضا

آخرین بروزرسانی:1401/05/22

خرید31,500

فروش31,830

جزئیات بیشتر

صرافی ورسای

آخرین بروزرسانی:1401/05/12

خرید28,596

فروش28,883

جزئیات بیشتر

صرافی پرستیژ

آخرین بروزرسانی:1401/04/28

خرید28,800

فروش29,050

جزئیات بیشتر

صرافی سبزه میدان

آخرین بروزرسانی:1401/04/09

خرید31,200

فروش31,400

جزئیات بیشتر

صرافی فلاطون زاده

آخرین بروزرسانی:1401/04/08

خرید28,500

فروش28,800

جزئیات بیشتر

صرافی اسکناس

آخرین بروزرسانی:1401/04/05

خرید28,500

فروش28,800

جزئیات بیشتر

صرافی سپهر صادرات

آخرین بروزرسانی:1401/03/23

خرید28,223

فروش28,506

جزئیات بیشتر

صرافی ایران

آخرین بروزرسانی:1401/02/27

خرید28,188

فروش28,470

جزئیات بیشتر

صرافی رادین

آخرین بروزرسانی:1400/12/22

خرید27,000

فروش27,450

جزئیات بیشتر

صرافی علوی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1400/12/15

خرید27,500

فروش28,500

جزئیات بیشتر

صرافی شاهین چراغی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1400/12/01

خرید28,047

فروش28,329

جزئیات بیشتر

صرافی نادر

آخرین بروزرسانی:1400/11/28

خرید29,400

فروش29,700

جزئیات بیشتر

صرافی آینده نو

آخرین بروزرسانی:1400/11/13

خرید28,600

فروش28,900

جزئیات بیشتر

صرافی اقتصاد

آخرین بروزرسانی:1400/11/11

خرید28,320

فروش28,600

جزئیات بیشتر

صرافی سادون (عیسی)

آخرین بروزرسانی:1400/11/06

خرید28,600

فروش28,900

جزئیات بیشتر

صرافی پارسه

آخرین بروزرسانی:1400/10/26

خرید29,000

فروش29,200

جزئیات بیشتر

صرافی ارمغان

آخرین بروزرسانی:1400/10/12

خرید29,970

فروش30,580

جزئیات بیشتر

صرافی دنیا

آخرین بروزرسانی:1400/10/06

خرید30,250

فروش30,950

جزئیات بیشتر

صرافی بین‌الملل (ارومیه)

آخرین بروزرسانی:1400/10/02

خرید30,400

فروش30,704

جزئیات بیشتر

صرافی امین

آخرین بروزرسانی:1400/09/23

خرید30,900

فروش31,300

جزئیات بیشتر

صرافی آرتا

آخرین بروزرسانی:1400/09/17

خرید31,408

فروش32,040

جزئیات بیشتر

صرافی بانک شهر (سهامی خاص)

آخرین بروزرسانی:1400/09/07

خرید29,800

فروش30,500

جزئیات بیشتر

صرافی ملی

آخرین بروزرسانی:1400/09/01

خرید29,947

فروش30,552

جزئیات بیشتر

صرافی عباسی

آخرین بروزرسانی:1400/08/22

خرید31,700

فروش32,000

جزئیات بیشتر

صرافی محمدخانی

آخرین بروزرسانی:1400/08/20

خرید31,026

فروش31,826

جزئیات بیشتر

صرافی توکل

آخرین بروزرسانی:1400/08/19

خرید31,600

فروش31,800

جزئیات بیشتر

صرافی امید

آخرین بروزرسانی:1400/08/18

خرید31,000

فروش31,500

جزئیات بیشتر

صرافی نصوحی و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/08/17

خرید31,700

فروش32,100

جزئیات بیشتر

صرافی پارسا

آخرین بروزرسانی:1400/07/27

خرید29,930

فروش30,534

جزئیات بیشتر

صرافی لعلی

آخرین بروزرسانی:1400/07/19

خرید30,600

فروش31,000

جزئیات بیشتر

صرافی طلوع

آخرین بروزرسانی:1400/07/17

خرید31,446

فروش31,761

جزئیات بیشتر

صرافی آرسین

آخرین بروزرسانی:1400/07/11

خرید31,450

فروش31,700

جزئیات بیشتر

صرافی کوهستان

آخرین بروزرسانی:1400/07/10

خرید32,050

فروش32,362

جزئیات بیشتر

صرافی بانک سرمایه (سهامی خاص)

آخرین بروزرسانی:1400/07/10

خرید32,100

فروش32,520

جزئیات بیشتر

همه‌چیز درباره‌ی یورو توافقی

یورو توافقی

طی هفته‌های مختلف، قیمت دلار صرافی بسته به عوامل مختلفی دچار نوسانات شده که از جمله مهم‌ترین این عوامل، می‌توان به افزایش تقاضا برای خرید دلار اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر بیشتر تحلیل کنندگان بازار ارز، این عامل را در اولویت رشد قیمت دلار معرفی کرده‌اند. در واقع چنین برداشت می‌شود که طی ماه‌های اخیر، میزان تقاضا برای خرید دلار در نمودار قیمت دلار افزایش چشمگیری پیدا کرده و حاصل آن کاهش ارزش ریال بوده است. از طرفی هم بیشتر افراد باور دارند که این روند صعودی، به حالت اولیه باز خواهد گشت. چرا که این افزایش تقاضا با کاهش و در نتیجه فروش دلار روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که تمامی این حرف‌ها مربوط به پیش‌بینی‌ قیمت دلار و نظراتی هستند که توسط تحلیل گران بازار ارز مطرح می‌شوند. علاوه بر بحث افزایش تقاضا برای خرید دلار، از عوامل دیگری که سبب افزایش قیمت دلار صرافی شده‌ است، می‌توان به خروج نقدینگی از بازار بورس هم اشاره کرد. در حقیقت اوضاع کنونی کشور، عاملی برای پیدایش این دسته از نوسانات بوده که در حال حاضر، با رشد نقدینگی در بازار بورس روبه‌رو هستیم. همین مسئله خود سبب افزایش احتمال کاهش نقدینگی در بازار ارز و تمایل به فروش دلار می‌شود. به هر حال این احتمالات در رابطه با بازار سهام، عاملی برای نوسانات ارزی و پیش‌بینی قیمت دلار هستند.

سوالات متداول درباره‌ی یورو توافقی

بهترین سایت برای نوبت دهی خرید دلار چیست؟

چگونه دلار بخریم؟