قیمت درهم امارات

درهم امارات

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

13,814تومان

کمترین 13,550تومان

بیشترین 14,250تومان

لیست صرافی‌ها

صرافی یاران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,650

فروش13,800

جزئیات بیشتر

صرافی آرین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,550

فروش13,700

جزئیات بیشتر

صرافی نامدار

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,700

فروش13,850

جزئیات بیشتر

صرافی آی اکس (i.ex)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,400

فروش13,600

جزئیات بیشتر

صرافی نجاریان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,400

فروش13,550

جزئیات بیشتر

صرافی ایرن

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,510

فروش13,850

جزئیات بیشتر

صرافی سیرجان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,100

فروش14,250

جزئیات بیشتر

صرافی دولت

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,650

فروش13,780

جزئیات بیشتر

صرافی سپند

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,550

فروش13,830

جزئیات بیشتر

صرافی امین ضراب

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید13,800

فروش13,938

جزئیات بیشتر

صرافی مجتهدی

آخرین بروزرسانی:1402/03/10

خرید13,500

فروش14,000

جزئیات بیشتر

صرافی اصیل

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید13,600

فروش13,800

جزئیات بیشتر

صرافی رز

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید11,190

فروش11,490

جزئیات بیشتر

صرافی شاهین چراغی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/06

خرید13,600

فروش14,000

جزئیات بیشتر

صرافي صنعت و صادرات

آخرین بروزرسانی:1402/03/03

خرید13,850

فروش13,950

جزئیات بیشتر

صرافی زاهدی

آخرین بروزرسانی:1402/02/31

خرید13,900

فروش14,050

جزئیات بیشتر

صرافی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/02/25

خرید13,900

فروش14,000

جزئیات بیشتر

صرافی آشنا

آخرین بروزرسانی:1402/02/16

خرید14,100

فروش14,650

جزئیات بیشتر

صرافی رنجبر

آخرین بروزرسانی:1401/12/16

خرید13,000

فروش13,200

جزئیات بیشتر

صرافی سلیمان قره قول و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/12/11

خرید14,300

فروش14,440

جزئیات بیشتر

صرافی بیست

آخرین بروزرسانی:1401/11/24

خرید11,700

فروش11,900

جزئیات بیشتر

صرافی باور

آخرین بروزرسانی:1401/10/15

خرید10,400

فروش10,500

جزئیات بیشتر

صرافی تهران

آخرین بروزرسانی:1401/08/21

خرید8,950

فروش9,100

جزئیات بیشتر

صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/08/09

خرید8,700

فروش8,800

جزئیات بیشتر

صرافی خندان

آخرین بروزرسانی:1401/07/27

خرید8,400

فروش8,500

جزئیات بیشتر

صرافی کریمی

آخرین بروزرسانی:1401/07/24

خرید7,000

فروش7,373

جزئیات بیشتر

صرافی سورن

آخرین بروزرسانی:1401/07/17

خرید8,420

فروش8,520

جزئیات بیشتر

صرافی گاندی

آخرین بروزرسانی:1401/06/29

خرید7,950

فروش8,150

جزئیات بیشتر

صرافی صبا

آخرین بروزرسانی:1401/06/13

خرید7,693

فروش7,763

جزئیات بیشتر

صرافی دریاییان

آخرین بروزرسانی:1401/06/08

خرید8,000

فروش8,300

جزئیات بیشتر

صرافی نسیم

آخرین بروزرسانی:1401/04/28

خرید8,100

فروش8,400

جزئیات بیشتر

صرافی رضوی

آخرین بروزرسانی:1401/04/20

خرید8,400

فروش8,600

جزئیات بیشتر

صرافی رویال

آخرین بروزرسانی:1401/04/20

خرید8,350

فروش8,500

جزئیات بیشتر

صرافی سگال

آخرین بروزرسانی:1401/04/04

خرید8,000

فروش8,250

جزئیات بیشتر

صرافی متین

آخرین بروزرسانی:1401/03/28

خرید8,100

فروش8,300

جزئیات بیشتر

صرافی ابولوس

آخرین بروزرسانی:1401/02/04

خرید7,300

فروش7,600

جزئیات بیشتر

صرافی آپادانا

آخرین بروزرسانی:1401/02/04

خرید7,100

فروش7,500

جزئیات بیشتر

صرافی کایا

آخرین بروزرسانی:1401/01/29

خرید6,779

فروش6,847

جزئیات بیشتر

صرافی رادین

آخرین بروزرسانی:1400/12/21

خرید6,600

فروش6,900

جزئیات بیشتر

صرافی پارسه

آخرین بروزرسانی:1400/10/21

خرید7,300

فروش7,370

جزئیات بیشتر

صرافی نصوحی و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/08/17

خرید7,200

فروش7,500

جزئیات بیشتر

صرافی تیسفون

آخرین بروزرسانی:1400/07/20

خرید7,200

فروش7,450

جزئیات بیشتر

صرافی کوهستان

آخرین بروزرسانی:1400/07/10

خرید7,450

فروش7,650

جزئیات بیشتر

صرافی نصراللهی

آخرین بروزرسانی:1400/06/21

خرید7,190

فروش7,337

جزئیات بیشتر

صرافی یاقوت

آخرین بروزرسانی:1400/06/06

خرید7,300

فروش7,600

جزئیات بیشتر

صرافی مهدیان‌پور

آخرین بروزرسانی:1400/06/06

خرید6,671

فروش6,737

جزئیات بیشتر

صرافی آران

آخرین بروزرسانی:1400/05/18

خرید6,400

فروش6,800

جزئیات بیشتر

صرافی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1400/05/09

خرید6,850

فروش6,900

جزئیات بیشتر

صرافی ریاحی

آخرین بروزرسانی:1400/04/28

خرید6,630

فروش6,737

جزئیات بیشتر

صرافی مرکزی

آخرین بروزرسانی:1400/04/26

خرید6,550

فروش6,750

جزئیات بیشتر

صرافی بانک سرمایه (سهامی خاص)

آخرین بروزرسانی:1400/04/26

خرید6,500

فروش6,660

جزئیات بیشتر

صرافی خانی و شرکا

آخرین بروزرسانی:1400/04/16

خرید6,500

فروش6,800

جزئیات بیشتر

صرافی اقبال

آخرین بروزرسانی:1400/04/09

خرید6,600

فروش7,200

جزئیات بیشتر

صرافی آسیا

آخرین بروزرسانی:1400/04/06

خرید6,300

فروش6,550

جزئیات بیشتر

صرافی مروارید

آخرین بروزرسانی:1400/03/24

خرید6,400

فروش6,550

جزئیات بیشتر

صرافی عطا

آخرین بروزرسانی:1400/03/19

خرید6,150

فروش6,420

جزئیات بیشتر

صرافی جی سی ام (G.C.M)

آخرین بروزرسانی:1400/03/12

خرید6,200

فروش6,400

جزئیات بیشتر

صرافی پرستیژ

آخرین بروزرسانی:1400/03/08

خرید6,300

فروش6,500

جزئیات بیشتر

صرافی پارسا

آخرین بروزرسانی:1400/02/25

خرید5,900

فروش6,150

جزئیات بیشتر

صرافی دنیا

آخرین بروزرسانی:1400/01/18

خرید6,700

فروش6,850

جزئیات بیشتر

صرافی نام آور

آخرین بروزرسانی:1399/12/09

خرید6,100

فروش6,700

جزئیات بیشتر

صرافی ممتاز

آخرین بروزرسانی:1399/10/14

خرید6,800

فروش6,890

جزئیات بیشتر

صرافی سادون (عیسی)

آخرین بروزرسانی:1399/10/09

خرید6,500

فروش6,800

جزئیات بیشتر

صرافی ثمین

آخرین بروزرسانی:1399/09/15

خرید6,000

فروش6,170

جزئیات بیشتر

صرافی نیل

آخرین بروزرسانی:1399/08/27

خرید6,500

فروش7,000

جزئیات بیشتر

صرافی آپرین

آخرین بروزرسانی:1399/08/17

خرید6,500

فروش7,000

جزئیات بیشتر

صرافی آلتین

آخرین بروزرسانی:1399/07/21

خرید7,800

فروش8,300

جزئیات بیشتر

همه‌چیز درباره‌ی درهم امارات

درهم امارات

طی هفته‌های مختلف، قیمت دلار صرافی بسته به عوامل مختلفی دچار نوسانات شده که از جمله مهم‌ترین این عوامل، می‌توان به افزایش تقاضا برای خرید دلار اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر بیشتر تحلیل کنندگان بازار ارز، این عامل را در اولویت رشد قیمت دلار معرفی کرده‌اند. در واقع چنین برداشت می‌شود که طی ماه‌های اخیر، میزان تقاضا برای خرید دلار در نمودار قیمت دلار افزایش چشمگیری پیدا کرده و حاصل آن کاهش ارزش ریال بوده است. از طرفی هم بیشتر افراد باور دارند که این روند صعودی، به حالت اولیه باز خواهد گشت. چرا که این افزایش تقاضا با کاهش و در نتیجه فروش دلار روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که تمامی این حرف‌ها مربوط به پیش‌بینی‌ قیمت دلار و نظراتی هستند که توسط تحلیل گران بازار ارز مطرح می‌شوند. علاوه بر بحث افزایش تقاضا برای خرید دلار، از عوامل دیگری که سبب افزایش قیمت دلار صرافی شده‌ است، می‌توان به خروج نقدینگی از بازار بورس هم اشاره کرد. در حقیقت اوضاع کنونی کشور، عاملی برای پیدایش این دسته از نوسانات بوده که در حال حاضر، با رشد نقدینگی در بازار بورس روبه‌رو هستیم. همین مسئله خود سبب افزایش احتمال کاهش نقدینگی در بازار ارز و تمایل به فروش دلار می‌شود. به هر حال این احتمالات در رابطه با بازار سهام، عاملی برای نوسانات ارزی و پیش‌بینی قیمت دلار هستند.

سوالات متداول درباره‌ی درهم امارات

بهترین سایت برای نوبت دهی خرید دلار چیست؟

چگونه دلار بخریم؟