قیمت دلار توافقی

دلار توافقی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

42,147تومان

کمترین 42,080تومان

بیشترین 42,580تومان

لیست صرافی‌ها

صرافی یاران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی آران

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی آرین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی رویال

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,714

فروش42,131

جزئیات بیشتر

صرافی ابولوس

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,710

فروش42,130

جزئیات بیشتر

صرافی نامدار

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی آی اکس (i.ex)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,850

فروش42,080

جزئیات بیشتر

صرافی باور

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی آشنا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,715

فروش42,132

جزئیات بیشتر

صرافی میرامینی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,720

فروش42,137

جزئیات بیشتر

صرافی جمیله ییلاقی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید42,159

فروش42,580

جزئیات بیشتر

صرافی نجاریان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,720

فروش42,140

جزئیات بیشتر

صرافی ایرن

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,800

فروش42,131

جزئیات بیشتر

صرافی آتاهان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,720

فروش42,137

جزئیات بیشتر

صرافی سیرجان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی متین

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,715

فروش42,132

جزئیات بیشتر

صرافی درخشان

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,715

فروش42,130

جزئیات بیشتر

صرافی صبا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,714

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی سپند

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,720

فروش42,130

جزئیات بیشتر

صرافی دولت

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,714

فروش42,130

جزئیات بیشتر

صرافی تیسفون

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,715

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی کیومرث رشادتمند و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,714

فروش42,130

جزئیات بیشتر

صرافی امین ضراب

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,715

فروش42,132

جزئیات بیشتر

صرافی طایفی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی جی سی ام (G.C.M)

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,700

فروش42,130

جزئیات بیشتر

صرافی میرداماد

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,730

فروش42,146

جزئیات بیشتر

صرافی صما

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,714

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی کایا

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,714

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی محمدخانی

آخرین بروزرسانی:1402/03/16

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی زاهدی

آخرین بروزرسانی:1402/03/13

خرید41,710

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی کوروش

آخرین بروزرسانی:1402/03/13

خرید41,710

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی نام آور

آخرین بروزرسانی:1402/03/11

خرید41,700

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی ادریس محمدی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/11

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی عبدالامیر صداقت و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/11

خرید41,713

فروش42,135

جزئیات بیشتر

صرافی بیست

آخرین بروزرسانی:1402/03/10

خرید42,000

فروش42,420

جزئیات بیشتر

صرافی اصیل

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید41,720

فروش42,140

جزئیات بیشتر

صرافی امین (تبریز)

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید42,159

فروش42,580

جزئیات بیشتر

صرافی رز

آخرین بروزرسانی:1402/03/09

خرید41,730

فروش42,145

جزئیات بیشتر

صرافی نسیم

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید42,158

فروش42,584

جزئیات بیشتر

صرافی آسیا

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید42,158

فروش42,580

جزئیات بیشتر

صرافی سلیمان قره قول و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید42,082

فروش42,502

جزئیات بیشتر

صرافی ضرغامی

آخرین بروزرسانی:1402/03/08

خرید42,100

فروش42,500

جزئیات بیشتر

صرافی والامی

آخرین بروزرسانی:1402/03/07

خرید42,160

فروش42,587

جزئیات بیشتر

صرافي صنعت و صادرات

آخرین بروزرسانی:1402/03/03

خرید42,059

فروش42,480

جزئیات بیشتر

صرافی اسکناس

آخرین بروزرسانی:1402/03/03

خرید42,000

فروش42,400

جزئیات بیشتر

صرافی شادفر

آخرین بروزرسانی:1402/03/02

خرید42,020

فروش42,450

جزئیات بیشتر

صرافی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1402/02/25

خرید41,920

فروش42,350

جزئیات بیشتر

صرافی آپرین

آخرین بروزرسانی:1402/02/17

خرید41,870

فروش42,300

جزئیات بیشتر

صرافی ولی موسائی

آخرین بروزرسانی:1402/02/05

خرید41,580

فروش42,000

جزئیات بیشتر

صرافی آپادانا

آخرین بروزرسانی:1402/01/24

خرید42,570

فروش42,995

جزئیات بیشتر

صرافی رادکس

آخرین بروزرسانی:1402/01/14

خرید42,500

فروش42,925

جزئیات بیشتر

صرافی سگال

آخرین بروزرسانی:1401/12/28

خرید41,000

فروش42,521

جزئیات بیشتر

صرافی رنجبر

آخرین بروزرسانی:1401/12/27

خرید42,000

فروش42,430

جزئیات بیشتر

صرافی حافظ

آخرین بروزرسانی:1401/12/25

خرید42,000

فروش42,420

جزئیات بیشتر

صرافی ایران

آخرین بروزرسانی:1401/12/24

خرید43,000

فروش43,430

جزئیات بیشتر

صرافی صیادی زاده

آخرین بروزرسانی:1401/12/22

خرید42,000

فروش42,420

جزئیات بیشتر

صرافی سید حسن عطری پور و شرکاء قشم

آخرین بروزرسانی:1401/12/21

خرید42,200

فروش42,620

جزئیات بیشتر

صرافی ایده آل

آخرین بروزرسانی:1401/12/20

خرید45,000

فروش45,450

جزئیات بیشتر

صرافی معتمد ایرانیان

آخرین بروزرسانی:1401/12/16

خرید47,000

فروش47,470

جزئیات بیشتر

صرافی آریاشهر

آخرین بروزرسانی:1401/12/13

خرید51,800

فروش52,300

جزئیات بیشتر

صرافی دیاموند

آخرین بروزرسانی:1401/12/09

خرید54,000

فروش54,520

جزئیات بیشتر

صرافی فاطمه زاغی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/12/09

خرید53,000

فروش53,830

جزئیات بیشتر

صرافی بیاتی

آخرین بروزرسانی:1401/12/08

خرید52,000

فروش52,520

جزئیات بیشتر

صرافی مجتهدی

آخرین بروزرسانی:1401/12/06

خرید52,000

فروش52,520

جزئیات بیشتر

صرافی کاویان

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید44,760

فروش45,207

جزئیات بیشتر

صرافی وزرا

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید44,673

فروش45,120

جزئیات بیشتر

صرافی عطار

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید44,600

فروش45,100

جزئیات بیشتر

صرافی ناصری

آخرین بروزرسانی:1401/11/30

خرید46,700

فروش45,200

جزئیات بیشتر

صرافی پایتخت

آخرین بروزرسانی:1401/11/27

خرید44,700

فروش45,100

جزئیات بیشتر

صرافی آراز

آخرین بروزرسانی:1401/11/04

خرید39,400

فروش39,800

جزئیات بیشتر

صرافی محسن

آخرین بروزرسانی:1401/10/28

خرید38,800

فروش39,200

جزئیات بیشتر

صرافی دریاییان

آخرین بروزرسانی:1401/10/18

خرید39,706

فروش40,103

جزئیات بیشتر

صرافی تشریفات

آخرین بروزرسانی:1401/09/13

خرید34,600

فروش34,970

جزئیات بیشتر

صرافی ابراهیم زاده و دوخائی و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/08/28

خرید32,950

فروش33,279

جزئیات بیشتر

صرافی تهرانی

آخرین بروزرسانی:1401/08/22

خرید32,870

فروش33,170

جزئیات بیشتر

صرافی تهران

آخرین بروزرسانی:1401/08/21

خرید33,100

فروش33,431

جزئیات بیشتر

صرافی مهدیان‌پور

آخرین بروزرسانی:1401/08/18

خرید34,160

فروش34,501

جزئیات بیشتر

صرافی عایشه پیرخضر

آخرین بروزرسانی:1401/08/17

خرید34,100

فروش34,500

جزئیات بیشتر

صرافی رضوی

آخرین بروزرسانی:1401/08/17

خرید34,200

فروش34,500

جزئیات بیشتر

صرافی کریمی

آخرین بروزرسانی:1401/08/15

خرید33,800

فروش34,500

جزئیات بیشتر

صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکاء

آخرین بروزرسانی:1401/08/14

خرید33,700

فروش34,470

جزئیات بیشتر

صرافی خندان

آخرین بروزرسانی:1401/08/01

خرید31,400

فروش31,700

جزئیات بیشتر

صرافی ایوان

آخرین بروزرسانی:1401/07/18

خرید31,260

فروش31,580

جزئیات بیشتر

صرافی مرکزی

آخرین بروزرسانی:1401/07/18

خرید31,000

فروش31,500

جزئیات بیشتر

صرافی سورن

آخرین بروزرسانی:1401/07/17

خرید31,297

فروش31,610

جزئیات بیشتر

صرافی عرش

آخرین بروزرسانی:1401/07/11

خرید31,300

فروش31,600

جزئیات بیشتر

صرافی گاندی

آخرین بروزرسانی:1401/07/09

خرید30,900

فروش31,200

جزئیات بیشتر

صرافی حجازی

آخرین بروزرسانی:1401/07/06

خرید30,200

فروش30,500

جزئیات بیشتر

صرافی گوهری

آخرین بروزرسانی:1401/06/20

خرید29,100

فروش29,400

جزئیات بیشتر

صرافی دُر

آخرین بروزرسانی:1401/06/01

خرید28,900

فروش29,000

جزئیات بیشتر

صرافی فاتح امینی نژاد

آخرین بروزرسانی:1401/05/22

خرید29,440

فروش29,754

جزئیات بیشتر

صرافی علیرضا

آخرین بروزرسانی:1401/05/22

خرید29,900

فروش30,230

جزئیات بیشتر

صرافي عبدالباسط قادري

آخرین بروزرسانی:1401/05/18

خرید30,250

فروش30,650

جزئیات بیشتر

صرافی ورسای

آخرین بروزرسانی:1401/05/12

خرید27,642

فروش27,919

جزئیات بیشتر

صرافی پرستیژ

آخرین بروزرسانی:1401/04/28

خرید27,800

فروش28,000

جزئیات بیشتر

صرافی سبزه میدان

آخرین بروزرسانی:1401/04/23

خرید30,600

فروش30,800

جزئیات بیشتر

صرافی فلاطون زاده

آخرین بروزرسانی:1401/04/08

خرید27,600

فروش27,850

جزئیات بیشتر

صرافی سپهر صادرات

آخرین بروزرسانی:1401/03/23

خرید26,849

فروش27,119

جزئیات بیشتر

صرافی ارمغان

آخرین بروزرسانی:1401/03/02

خرید25,670

فروش25,925

جزئیات بیشتر

صرافی رادین

آخرین بروزرسانی:1400/12/22

خرید24,550

فروش24,850

جزئیات بیشتر

همه‌چیز درباره‌ی دلار توافقی

دلار توافقی

طی هفته‌های مختلف، قیمت دلار صرافی بسته به عوامل مختلفی دچار نوسانات شده که از جمله مهم‌ترین این عوامل، می‌توان به افزایش تقاضا برای خرید دلار اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر بیشتر تحلیل کنندگان بازار ارز، این عامل را در اولویت رشد قیمت دلار معرفی کرده‌اند. در واقع چنین برداشت می‌شود که طی ماه‌های اخیر، میزان تقاضا برای خرید دلار در نمودار قیمت دلار افزایش چشمگیری پیدا کرده و حاصل آن کاهش ارزش ریال بوده است. از طرفی هم بیشتر افراد باور دارند که این روند صعودی، به حالت اولیه باز خواهد گشت. چرا که این افزایش تقاضا با کاهش و در نتیجه فروش دلار روبه‌رو خواهد شد. البته باید توجه داشت که تمامی این حرف‌ها مربوط به پیش‌بینی‌ قیمت دلار و نظراتی هستند که توسط تحلیل گران بازار ارز مطرح می‌شوند. علاوه بر بحث افزایش تقاضا برای خرید دلار، از عوامل دیگری که سبب افزایش قیمت دلار صرافی شده‌ است، می‌توان به خروج نقدینگی از بازار بورس هم اشاره کرد. در حقیقت اوضاع کنونی کشور، عاملی برای پیدایش این دسته از نوسانات بوده که در حال حاضر، با رشد نقدینگی در بازار بورس روبه‌رو هستیم. همین مسئله خود سبب افزایش احتمال کاهش نقدینگی در بازار ارز و تمایل به فروش دلار می‌شود. به هر حال این احتمالات در رابطه با بازار سهام، عاملی برای نوسانات ارزی و پیش‌بینی قیمت دلار هستند.

سوالات متداول درباره‌ی دلار توافقی

بهترین سایت برای نوبت دهی خرید دلار چیست؟

چگونه دلار بخریم؟